Duurzaamheid

Als familiebedrijf richt Nedlin zich op de lange termijn.
Op de toekomst. We beseffen dat de wereld van morgen vraagt om slimme oplossingen voor maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken.

Als familiebedrijf streven we ernaar van betekenis te zijn voor onze klanten, onze lokale omgeving en voor de omgeving van de mensen met wie we samenwerken. We zetten vol in op duurzame en maatschappelijke innovatie. En streven ernaar onze ecologische voetafdruk door de ontwikkeling en inzet van slimme, efficiënte techniek te minimaliseren. Dit doen we samen met onze leveranciers, medewerkers, klanten en andere betrokkenen.

Samen presteren we iedere dag beter. Beter voor de mens, milieu en bedrijf.

Sustainable Development Goals

193 wereldleiders van de Verenigde Naties hebben 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) benoemd. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Onderstaande SDG’s staan centraal binnen ons MVO-beleid.

MVO Doelstellingen

MVO thema 1
Transparante keten

De eerste stap die we zetten in het verduurzamen van onze keten is haar transparant maken. Vervolgens kunnen we haar samen met onze partners verduurzamen. Voor ons is het daarbij vanzelfsprekend om eerlijke relaties aan te gaan met onze ketenpartners. Zo zijn onze afrekenmodellen volledig transparant en weten onze klanten altijd waar ze aan toe zijn.

 • In 2019 hebben we onze volledige keten transparant gemaakt.
 • In 2020 hebben we inzichtelijk gemaakt welke strategische partnerships we moeten aangaan om de keten duurzaam in te richten.
 • In 2025 hergebruiken we al onze afvalstromen op een duurzame wijze. 
 • In 2028 wordt het afvalwater uit ons wasproces 100% hergebruikt. 

We hebben onder meer de volgende stappen gezet:

 • Code of Conduct voor medewerkers, leveranciers en partners. Lees hier onze Code of Conduct.
 • Inkoop grondstoffen met laagste ecologische voetafdruk.
 • Balanced Scorecard ter beoordeling van leveranciers.
 • Wasproces circulair ingericht.
 • Inzicht in end-of-life van textiel.
 • 45.591 kg afgekeurd platgoed en 23.900 kg afgekeurde kleding beschikbaar gesteld voor upcycling.

MVO thema 2
Energie-efficiënt

Bij Nedlin vind je de nieuwste en slimste technieken binnen de Europese wasserijbranche. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om de wasserij energie efficiënter in te richten en onze CO2-uitstoot te minimaliseren.

 • In 2019 gebruiken we 100% groene stroom.
 • In 2028 hergebruiken we al het water in ons wasproces.
 • In 2030 hebben we ons energieverbruik met 30% gereduceerd.
 • Nieuwe bedrijfspanden worden klimaatneutraal gebouwd.

We hebben onder meer de volgende stappen gezet:

 • Deelname aan Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie 3.
 • ISO 140001- en ISO 50001-certificatie.
 • Berekening CO2-Footprint.
 • 100% groene stroom voor Nedlin Healthcare en Hospitality.
 • De verlichting van Nedlin Industry voor 50% vervangen door led. De resterende 50% volgt in 2019.
 • Wassen op lage temperaturen met Cool Chemistry.
 • Volledig hergebruik restwater.
 • Aanzienlijk reductie energieverbruik door de aanschaf van nieuwe, zelflerende centrifuges en drogers met infraroodtechniek.
 • 25 miljoen liter waterbesparing per jaar door filtering en hergebruik spoelwater.
 • Inzet warmtewisselaars.
 • Osmose-installatie in stoomketel om energie- en waterverbruik terug te dringen.
 • Good Housekeeping.

MVO thema 3
Slimme logistiek

We werken voortdurend aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot van ons wagenpark (dit geldt voor zowel personenauto’s als vrachtauto’s) en benutten de nieuwste technieken om dit te realiseren. We streven naar zo min mogelijk bewegingen door gebruik te maken van grote en efficiënt geladen eenheden in het dagelijkse transport van ons wasgoed. Dit doen we bijvoorbeeld door lever frequenties zo efficiënt mogelijk in te richten. Daarnaast laten we onze ontmoetingen met partners en klanten op een slimme manier plaatsvinden.

 • In 2025 stoten we 25% minder CO2 uit.

We hebben onder meer de volgende stappen gezet:

 • Inzet duurzame Euro 6-vrachtwagens.
 • Inzet efficiënte dubbeldekker op lange afstanden.
 • Brandstofbesparing van 10-15% per gereden kilometer door inzet Mobicoach.

MVO thema 4
Duurzame werkomgeving

We innoveren voortdurend om het werk voor medewerkers zo ergonomisch verantwoord mogelijk te maken en bieden ze volop kansen om zich in goede gezondheid op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Onze medewerkers vormen een afspiegeling van de maatschappij. Alle aanpakkers en doorzetters ongeacht hun geslacht, afkomst of religie zijn welkom bij Nedlin. Hier voelen ze zich thuis en hier worden verschillen tussen mensen erkend, geaccepteerd en gewaardeerd. Hierover gaan we regelmatig met elkaar in gesprek.

We hebben onder meer de volgende stappen gezet:

 • Gelijke verdeling man/vrouw binnen Management Teams.
 • Diverse samenstelling productieteams.
 • Beschutte werkruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Significante inkorting bedrijfstijden door inzet van nieuwe centrifuges en drogers.
 • Aanbod van fruit in de kantines.
 • Aanbod opleidingstrajecten om doorgroeimogelijkheden, talent- en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.
 • Aanbod stoppen-met-rokencursus.
 • Aanbod cursus Nederlands.

MVO thema 5
Verantwoord aanbod

Samen met onze leveranciers en onze klanten werken we aan een verantwoord en duurzaam aanbod. We richten ons proces zo in dat de producten optimaal kunnen worden hergebruikt.

 • In 2019 bevat al het nieuwe badgoed binnen Healthcare 100% biologisch katoen.
 • In 2020 hebben we een duurzame textiellijn ontwikkeld voor Hospitality en Industry.
 • In 2025 bestaat het linnenpakket voor Healthcare voor 50% uit duurzame materialen.

We hebben onder meer de volgende stappen gezet:

 • Vervanging badgoed Nedlin Healthcare door 100% biologisch GOTS-textiel.
 • Test met duurzame kledinglijn bij klanten Nedlin Industry.
 • Aanbod ÖKO-TEX-linnengoed bij klanten Nedlin Hospitality.

MVO thema 6
Samen delen

Onze betrokkenheid tonen we samen met onze medewerkers. Zij weten wat er speelt bij onze klanten en in onze lokale omgeving. Onze gezonde bedrijfsvoering maakt het mogelijk om jaarlijks geld beschikbaar te stellen voor sponsoring op corporate, klant en lokaal niveau. 

 • Jaarlijks stellen we €25.000,- beschikbaar voor goede doelen en lokale sponsoring.

We hebben onder meer de volgende stappen gezet:

 • Jaarlijkse sponsoring van het United World College Maastricht.
 • Sponsoring van o.a. Het BeterBoek, Toon Hermans Huis en de lokale brandweer.
 • Persoonlijk sponsorbudget voor medewerkers.
 • Partnerships met MVO Nederland, Limburgse Werkgeversvereniging en de Federatie Textielindustrie Nederland.

ISO 26000

Een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Na het opstellen van ons Sustainability program 2018-2030 wilden we onze duurzaamheidsambities extra kracht bijzetten door de ISO 26000 certificering.