Innovatie

Nedlin beseft dat de wereld van morgen vraagt om slimme oplossingen voor maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken. Nedlin zet vol in op duurzame en maatschappelijke innovatie.

Bij Nedlin vind je de nieuwste en slimste technieken binnen de Europese wasserijbranche. We zijn altijd op zoek naar manieren om de wasserij efficiënter in te richten. Logistieke problemen benaderen wij als uitdagingen. Als een kans om te tonen dat het anders en beter kan. Als een kans om te tonen hoever onze kennis en expertise reiken.
 

Filter op thema: Alle thema's | Cultuur | Logistiek | Producten | Techniek
Interne logistiek

Als experts op het gebied van logistiek hebben we onze eigen wasserij natuurlijk uitermate efficiënt ingericht. Om maximale hygiëne te waarborgen wordt vuil en schoon textiel bij ons strikt gescheiden gehouden. Een efficiënt en geautomatiseerd orderpicksysteem zorgt ervoor dat we niet veel inpakposities nodig hebben en dat uw bestelling zo efficiënt mogelijk bij u als klant wordt aangeleverd. Bovendien hanteren wij een first-in-first-out systeem, zodat schone was, zoals lakens en ander textiel, nooit lang blijft liggen en u altijd verzekerd bent van fris linnen. U bent van harte welkom eens te komen kijken bij ons bedrijf en wij leiden u graag rond.

Duurzaam linnen

Nedlin biedt in haar assortiment ook linnen dat GOTS (Global Organic Textile Standard) en Fairtrade wordt geproduceerd.

Het GOTS-certificaat houdt in dat de katoen biologisch, milieuvriendelijk en sociaal-verantwoordelijk wordt geteeld. Het Fairtrade-label betekent dat het linnen eerlijk is geproduceerd. Boeren krijgen een fatsoenlijke prijs voor hun grondstoffen en in het productieproces vindt geen kinderarbeid plaats. Maatschappelijk verantwoord linnen dus, waarmee u gezien mag worden.

Track & Trace avant la lettre

Met de opkomst van de pc in de jaren ’80 wordt het mogelijk grote hoeveelheden data geautomatiseerd te verwerken. Deze ontwikkeling, in combinatie met de komst van het barcodesysteem, stelt Nedlin als een van de eerste wasserijen in staat kleding te volgen en te traceren. Het zoekraken van kleding behoort hiermee tot het verleden. 

Nedlin heeft destijds veel geïnvesteerd in het doorontwikkelen van deze nieuwe technieken. Veel tijd en energie wordt gestoken in het verbeteren van de dot code (later de barcode), de kledingbeheersoftware en de benodigde leesapparatuur. De uitdaging is het textiel, ook na vele bewassingen, individueel te kunnen blijven volgen en geautomatiseerd te kunnen verwerken. Een belangrijke mijlpaal is de realisatie van een sorteermachine in 1987, die het handmatig sorteren van textiel overbodig maakt. 

In de jaren ’90 wordt het gebruik van de barcode aangevuld met de introductie van de industrieel wasbare chip. Inmiddels is dit een multiread chip, die alle informatie bundelt en die het tegelijkertijd scannen van meerdere artikelen mogelijk maakt.

Met behulp van deze systemen weten we precies wat bij de wasserij binnenkomt en wat eruit gaat. Bovendien kan elk kledingstuk secuur worden gesorteerd per drager. Wij passen ons Track & Trace systeem standaard toe bij de verwerking van kleding en persoonsgebonden wasgoed.

Niet draaien, maar persen

Het overgrote deel van de schone was wordt bij ons niet gecentrifugeerd, maar geperst. Met deze techniek wordt niet alleen energie bespaard, maar wordt ook veel meer water uit het wasgoed geperst. Dit bespaart weer tijd, en daarmee energie, in het droogproces.

Voor sommige specifieke artikelen, zoals onze Medidecks of bepaalde kleding, wordt juist wel weer een centrifuge gebruikt voor een kwalitatief beter resultaat. Door het centrifugeren behouden Medidecks hun volume en hun thermische isolatie. Voor kleding met knopen, ritsen en drukkers wordt ook in alle gevallen een centrifuge gebruikt.

Process Guard

Als een van de eerste wasserijen in Europa beschikken wij sinds 2012 over het zogeheten ‘Process Guard’-systeem. Dit systeem bewaakt realtime de microbiologische gesteldheid van het wasproces aan de hand van de belangrijkste parameters. Hierdoor is het mogelijk direct in te grijpen in het proces, zodra er een afwijking wordt geconstateerd. Dit in tegenstelling tot de klassieke wijze van meten, waarbij pas na 48 uur aan de hand van een monster kan worden vastgesteld of het wasproces zijn werk goed heeft gedaan en alle micro-organismen zijn gedood.

Een aangenaam werkklimaat

We verwachten bij Nedlin veel van onze medewerkers. Dat zij daarbij moeten kunnen rekenen op een optimale werkomgeving is voor ons evident. We vinden het belangrijk dat mensen met plezier werken bij ons bedrijf. Dit begint met goede arbeidsomstandigheden. In onze schone, moderne wasserij kan iedereen op een prettige en gezonde manier functioneren.

Hergebruik textiel

Nedlin steunt regelmatig projecten van goede doelen, door gebruikt textiel in te zetten voor bijvoorbeeld buitenlandse ziekenhuizen. Ook ongemerkte kleding, waarvan de eigenaar niet traceerbaar is, wordt hergebruikt in Oost-Europese landen. OK-textiel dat niet meer voldoet aan de gestelde richtlijnen binnen de Nederlandse normering, wordt hergebruikt in ontwikkelingslanden. Op deze manier probeert Nedlin een steentje bij te dragen aan onze internationale samenleving.

Spaarzaam met water en warmte

Wij zijn bij Nedlin goed op weg naar een energie-neutrale wasserij. In 2012 en 2014 hebben wij bij het vernieuwen van onze wasserijen de modernste technieken toegepast. Onze machines zijn volledig geoptimaliseerd, zodat ze met zo min mogelijk energie, water en wasmiddelen een kwalitatief perfect resultaat kunnen leveren.

Het weinige water dat we nodig hebben, wordt zo veel en zo lang mogelijk hergebruikt. Hiervoor maken we gebruik van filtersystemen. En als het water aan het einde van dit proces moet worden afgevoerd, zorgen warmtewisselaars ervoor dat het water eerst wordt afgekoeld. De warmte die dit oplevert, wordt weer gebruikt in onze wasserij.

Verfijnde doseertechnieken

Nedlin beschikt over een ultramoderne doseerinstallatie. Wasmiddelen worden zeer nauwkeurig gedoseerd door zogeheten flowgestuurde pompen. Dit betekent dat de opbrengst van de pomp wordt gemeten door het besturingssysteem van de installatie.

De pomp wordt aangestuurd door software, zodat het wasproces altijd de juiste dosering krijgt. Dit is van essentieel belang voor een stabiel reinigingsproces en spaarzaam gebruik van grondstoffen.

Het nieuwe rijden

Niet alleen de vrachtauto’s zijn duurzaam bij Nedlin, ook onze chauffeurs worden getraind zo zuinig mogelijk te rijden. We volgen dit actief met een fleet-managementsysteem, zodat rijgedrag en routes worden geoptimaliseerd. Deze maatregelen hebben in de afgelopen jaren al tien procent brandstofbesparing en daarmee CO2-uitstoot bespaard.

Medideck systeem

In de jaren ’90 heeft Nedlin samen met enkele collega’s deze medische variant op het particuliere dekbed ontwikkeld. Inmiddels is dit bedopmaaksysteem niet meer weg te denken in de zorgsector.

Het idee destijds is simpel: een goed wasbaar product van een dekbed en overtrek in één. Het resultaat is een hygiënische en efficiënte oplossing voor het opmaken van een bed. In een handomdraai kan het bed worden opgemaakt en verschoond. In combinatie met een jersey hoeslaken biedt het Medideck veel gemak voor de verpleging en het is ook nog eens zeer comfortabel voor de patiënt.

Nedlin heeft zich gespecialiseerd in de juiste reiniging van de Medidecks, zodat de levensduur en de kwaliteit ervan optimaal behouden blijven.

Huurkoopconcept

Zelf een volledig kledingpakket aanschaffen is voor een bedrijf of organisatie een kostbare aankoop. Bij Nedlin kunt u gebruikmaken van een huurkoop constructie, waarvoor wij een transparant systeem hebben ontwikkeld. Zo combineren wij voor u de voordelen van huren en zelf aankopen.

Persoonsgebonden facturatie

Het Track & Trace systeem van ons bedrijf wordt continu doorontwikkeld. Als eerste wasserij in Nederland introduceert Nedlin de individuele klantfactuur. Persoonsgebonden wasgoed kan hiermee direct en volledig digitaal via automatische incasso worden verrekend zonder tussenkomst van de zorginstelling.

Premature robot

In 2012 doet Nedlin een proef met een robot die handdoeken kan vouwen. Op dat moment een unicum in de wasserij-branche. Helaas heeft de Cube, zoals hij liefkozend door het personeel wordt genoemd, te veel kinderziektes en wordt hij na twee jaar bedankt voor zijn diensten. Ook dat is onderdeel van een innovatieve filosofie, niet alle experimenten zijn direct succesvol.

Slimme drogers

Drogers gebruiken over het algemeen erg veel energie. Gelukkig helpen moderne technieken het energieverbruik steeds verder terug te dringen. Onze drogers beschikken over infraroodsensoren die precies meten wanneer wasgoed voldoende is gedroogd. Dit verschilt per was en per artikel. Onze programma’s zijn daar volledig op afgestemd en drogers worden dus nooit langer gebruikt dan noodzakelijk.

Vast contract en opleidingskansen

Een vast contract, het lijkt ouderwets, maar je zou het in de huidige tijd bijna vernieuwend kunnen noemen. Bij Nedlin word je bij goed functioneren beloond met een vast contract. Als familiebedrijf gaan wij graag een lange-termijn-verbinding aan met onze medewerkers en maken we duurzame keuzes.

Bovendien krijgen medewerkers bij ons mogelijkheden om zich te ontwikkelen of door te groeien. Gedreven productiemedewerkers kunnen een opleiding volgen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot voorwerker, coördinator of zelfs productieleider. Nedlin is een groeiend bedrijf en dit biedt medewerkers mogelijkheden bij de groei van hun individuele carrières.

Zuinige vrachtwagens

Nedlin kiest voor duurzaam transport met zogeheten Euro 6 vrachtwagens. Slimme wagens die zo min mogelijk brandstof per kilometer verbruiken, een lage CO2-uitstoot hebben en die routes herkennen en hierop anticiperen.

Als eerste wasserij in Europa beschikt Nedlin bovendien over LZV-vervoer, waardoor wij bij langere afstanden niet met twee, maar met één grote vrachtwagen een dubbele hoeveelheid kunnen vervoeren.

Ontwikkelingen rond elektrisch vrachtvervoer houden we nauwgezet in de gaten. De afstanden die bereikt kunnen worden met de huidige elektrische vrachtwagens zijn nog te beperkt. Zodra dit verbetert, maakt Nedlin graag gebruik van de mogelijkheden van elektrisch transport.

Röntgenscan

Als per ongeluk een voorwerp is achtergebleven in de vuile was, kan dit vervelende gevolgen hebben. Een pen kan bijvoorbeeld een volledige batch met kleding verontreinigen. Nedlin is in 2015 de eerste wasserij in Nederland die een X-Ray machine inzet, die automatisch voorwerpen herkent en uit selecteert om dit te voorkomen. Alle kleding wordt bij ons preventief en volledig geautomatiseerd gescand.

Sociale collega's

Elke dag werkt Nedlin samen met collega’s die niet bij ons, maar bij de sociale werkvoorziening MTB aan de slag zijn. Op die manier kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle bijdrage leveren en daarmee in een beschermde omgeving werken aan hun eigen ontwikkeling.